Auteur: De Mol Recycling

Je afvalcontainer veilig in de sneeuw?

Het gaat sneeuwen, een heel mooi beeld. Helaas is het niet altijd even praktisch. Terwijl je volop bezig bent met het verbouwen of andere (afval)werken, gebruik je zonder problemen onze afvalcontainers. Wij houden alvast met volgende rekening met de plaatsing bij sneeuw!

 1. Plaats de container op een vlakke ondergrond om te voorkomen dat deze omvalt of wegglijdt.
 2. Zorg ervoor dat de container niet op een helling staat, omdat deze dan gemakkelijk kan wegglijden.
 3. Als er veel sneeuw ligt, is het een goed idee om de container op een verhoogd platform te plaatsen, zodat deze niet in de sneeuw vast komt te zitten.
 4. Bedek de container met een dekzeil om te voorkomen dat er sneeuw in komt en om te voorkomen dat de container vastvriest.
 5. Als de container vol is, is het belangrijk om deze zo snel mogelijk op te halen om te voorkomen dat deze vastvriest in de sneeuw.

Meer weten over onze containers? Of liever meteen online bestellen?

Tips bij het opruimen van de woning inboedel!

Als u te maken krijgt met een woningontruiming dan is dat vaak een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen een eigen wil, maar ook veel andere zaken kunnen aan de basis liggen van de ontruiming. Wat de reden ook is, wat goede tips kunnen nooit kwaad!

Woningontruiming na overlijden

Wanneer een dierbaar familielid of goede vriend is overleden, moet de woning worden leeggehaald. Dit kan een erg emotionele gebeurtenis zijn als u nog midden in het rouwproces zit. Als u naast de uitvaart en uw verdriet ook nog met een woningontruiming te maken krijgt, kan het raadzaam zijn een firma met ervaring in huisontruiming in te schakelen.

Zij zullen met respect en de nodige zorgen het huis leegmaken. Vooraf zal via en gesprek met u worden bepaald waar de spullen heen moeten. Het is ook mogelijk om de inboedel op verschillende plaatsen te laten afleveren. Zo kan worden gedacht aan een opslag, een kringloopwinkel en naar een adres van een familielid of vriend.

5 niet-te-vergeten tips bij woningontruiming

Of u nu een woning ontruimt na overlijden of omdat u moet verhuizen, de spullen die achterblijven hebben altijd een waarde. Het ontruimen kan dus een hoop tijd in beslag nemen als u dit zelf doet. Sommige mensen willen zo snel mogelijk de woning leeghalen, terwijl anderen het huis graag zo lang mogelijk in de oude staat willen houden. Welke situatie ook op die van u van toepassing is, wij geven u graag wat tips om u op weg te helpen.

1. Zorg voor een coördinator

Het is aan te raden om 1 persoon binnen het gezin, familie of vriendenkring aan te wijzen als coördinator van de woningontruiming. Zo wordt voorkomen dat er onnodig taken blijven liggen of dubbel worden gedaan. Met een goede coördinator kan de woningontruiming snel en doeltreffend worden volbracht.

2. Neem de tijd die nodig is

Neem voldoende tijd voor het leegmaken van het huis. Denk goed na wat er met het huis/appartement en de inboedel moet gebeuren. Neem dus geen overhaaste beslissingen, waar u later spijt van kan hebben.

3. Neem de administratie onder de loep

Bekijk goed wat er administratief en financieel allemaal geregeld moet worden (voornamelijk bij een overlijden). Denk aan:

 • De hypotheek
 • Openstaande leningen
 • Rekeningen
 • Verzekeringen
 • Abonnementen
 • Lidmaatschappen

Breng de gehele administratie in kaart en kijk waar u mogelijk al zaken kunt stopzetten om onnodige kosten te voorkomen. Het beste is om iemand aan te wijzen die de administratie op zich neemt.

4. Huur opzeggen of huis verkopen?

Moet het (ouderlijk) huis worden verkocht of bent u aan het huren? Schakel tijdig een makelaar of andere expert in die u in deze fase kan assisteren.

5. Verdelen inboedel

Het daadwerkelijke huis leegruimen gaat meestal de meeste tijd inzitten. Wij raden u aan eerst eens een ronde door het huis te lopen en te kijken wie wat graag zou willen hebben. Werk met labels. Label de spullen die naar verschillende locaties moeten. Wanneer u een verhuisbedrijf inschakelt voor woningontruiming, kunnen zij in één oogopslag zien welke spullen waarheen moeten. Dit scheelt veel tijd en bespaart u op de kosten voor woningontruiming.

Waar beginnen met het opruimen van de inboedel?

Wanneer u het leeg te halen huis binnenstapt, zal deze vraag ongetwijfeld in u opkomen: waar te beginnen met het opruimen van inboedel?

Loop de eerste keer met alle mensen die u tijdens de woningopruiming helpen, een rondje door het huis. Hiermee kunt u vast een indruk krijgen van de omvang van de ontruiming. Iedereen kan alvast aangeven welke (grote) spullen hij of zij graag willen hebben. Ga vervolgens met labels of gekleurde post-its nogmaals door het huis en plak op spullen die u graag wilt hebben een briefje.

Bespreek daarnaast met naasten die niet helpen bij het leegruimen van de woning, wat zij graag willen bewaren. Waar voor u misschien geen waarde heeft, kan voor een ander een grote sentimentele waarde hebben.

Het is verstandig om kamer voor kamer te werk te gaan, zodat het overzicht kan worden behouden tijdens de ontruiming van de woning.

Nood aan een afvalcontainer en verwerking van de afvalstroom? Kijk snel naar de mogelijkheden online. Ons team staat gemotiveerd voor u klaar om u bij te staan …

bron: De Mol Recycling/.The Crew Factory

De nieuwe regelgeving rond de sloop- en heropbouwpremie toegelicht

De Vlaamse regering besliste onlangs dat de premie voor sloop en heropbouw vanaf 2024 permanent wordt gemaakt en uitbreidt naar het volledige Vlaamse grondgebied. De premie kan eenmalig worden aangevraagd, bedraagt 10 000 euro en is uitsluitend bedoeld voor particulieren die niet kunnen genieten van het verlaagd btw-tarief van 6% op sloop en heropbouw. Ook aan deze sloop- en heropbouwpremie zijn uiteraard verschillende (nieuwe) voorwaarden verbonden.

Wat is de sloop-en heropbouwpremie?


Helaas verkeren verschillende huizen in Vlaanderen momenteel in zeer slechte staat. Daarom is het soms verstandiger om dergelijke panden te slopen dan ze te renoveren. Na de sloop kan op hetzelfde stuk grond een nieuwe woning worden gebouwd die voldoet aan de actuele energienormen. Sinds 2019 kunnen particulieren die deze stap zetten aanspraak maken op de sloop- en heropbouwpremie, waarbij ze per project een bedrag van € 10.000 ontvangen. Er zijn echter enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld dat inwoners van centrumsteden de premie niet kunnen aanvragen. De premie is jaarlijks verlengd sinds de lancering ervan.

Voorwaarde 1: eigendom van natuurlijke perso(o)n(en)

De grond, het af te breken gebouw of de af te breken gebouwen, en de op te richten woning(en) of appartementsgebouw(en) moeten op het moment van de omgevingsvergunningsaanvraag volle eigendom zijn van één of meer natuurlijke personen.

Voorwaarde 2: volledige afbraak bovengrondse constructie

Het gebouw dat wordt gesloopt moet niet noodzakelijk vergund zijn, maar moet wel een ‘duurzaam bouwsel’ zijn dat vast verbonden is met het aardoppervlak. Het moet onroerend van aard zijn en opgenomen zijn in de kadastrale documentatie. De volledige bovengrondse constructie moet worden afgebroken; daarbij worden geen uitzonderingen gemaakt voor beschermde gebouwen of dorpsgezichten met een beschermde gevel. Enkel de funderingen mogen blijven.

Voorwaarde 3: combinatie van afbraak en wederopbouw

De premie kan enkel worden aangevraagd voor een bouwproject waarbij de afbraak van één of meer gebouwen en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw gecombineerd wordt op hetzelfde perceel.

Opgelet:

 • Er moet altijd een vergunningsaanvraag worden ingediend, ook als een vergunning of melding voor sloop niet verplicht is in de betreffende gemeente. Geen vergunning? Geen premie dus.
 • De premie wordt enkel toegekend voor de gecombineerde aanvraag van de sloop- en herbouwvergunning. Het is dus niet mogelijk een aparte premie aan te vragen voor de sloopvergunning enerzijds en de heropbouwvergunning anderzijds.
 • De premie dient enkel voor de bouw van woongebouwen, niet voor de herbouw van gebouwen met een andere bestemming zoals garages, een handelszaak, … Het af te breken gebouw mag wel een andere bestemming hebben. Zo mag een loods worden afgebroken voor de bouw van een appartement.  

Voorwaarde 4: btw-tarief 21%

Enkel particulieren die niet in aanmerking komen voor het verlaagde btw-tarief van 6% op sloop en heropbouw komen in aanmerking voor deze premie. Met andere woorden: btw-korting en een premie op sloop en heropbouw zijn niet cumuleerbaar. Tot voor kort was een verlaagd btw-tarief altijd van toepassing in dertien Vlaamse centrumsteden (Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas). Hier gelden nu dezelfde regels als in de rest van het land. Vandaar dat de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie nu ook aangevraagd kan worden voor projecten die zich in deze centrumsteden situeren. Opdrachtgevers die de Vlaamse premie aanvragen moeten een verklaring ondertekenen dat ze geen aanvraag voor het 6% btw-tarief hebben ingediend of zullen indienen.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een verlaagd btw-tarief van 6% vind je hier

Voorwaarde 5: eenmalig

De premie kan per bouwproject slechts eenmaal worden verkregen, ook al worden er verschillende gebouwen afgebroken en/of heropgebouwd op hetzelfde perceel.

Nieuwe voorwaarden sinds 2023 en 2024 zijn:

Voorwaarde 6: E-peil maximaal E24

Voor omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 2023 werd een extra voorwaarde ingevoerd: er moet voldaan worden aan een E-peil van maximaal E24. Vroeger was dit E30.

Voorwaarde 7: geen aansluiting op het aardgasdistributienet

Voor omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 2024 geldt dat de herop te bouwen woning niet mag worden aangesloten op het aardgasdistributienet. Bestaande aansluitingen worden niet opnieuw geactiveerd.

Voorwaarde 8: slopen conform de asbesteisen/asbestinventaris

Voor omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 2024 moet bij de sloop al het asbesthoudend materiaal voorafgaand geïnventariseerd worden via een asbestinventarisattest of een sloopopvolgingsplan. Op basis hiervan moet het gebouw selectief ontmanteld worden en het asbest ingezameld worden voor verwerking conform de regelgeving. Dit is van toepassing op alle te slopen gebouwen die voor 2001 werden gebouwd en die een (gecombineerde) grondoppervlakte van minstens 20 m² hebben.$

Klaar om te slopen en heropbouwen? Bestel nu eenvoudig online uw container voor de ophaal van uw afval!

bron: De Mol Recycling/ Nav

Nieuw … Big Bags!

Wil je op een milieuvriendelijke manier van je afval af? Wij hebben dé oplossing voor jou! Met onze handige bigbags recyclen we jouw afval op een eenvoudige en efficiënte manier.

𝓦𝓪𝓽 𝓫𝓲𝓮𝓭𝓮𝓷 𝔀𝓮 𝓪𝓪𝓷?

 • Ophalen inclusief: Wij komen jouw bigbag ophalen, geen gedoe met transport!
 • Milieubewust: Samen dragen we zorg voor onze planeet.
 • Zowel in Gent Centrum als in de ruime regio rond Gent!

Maak deel uit van de groene beweging en kies voor duurzaamheid. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie en bestel jouw bigbag!

𝐁𝐢𝐠 𝐁𝐚𝐠 𝐚𝐟𝐡𝐚𝐥𝐞𝐧? Dat kan op ons depot in Gent!

**Prijzen op verzoek te bekomen en afhankelijk van soort afval FF per big bag**

De Mol Recycling vernieuwt met betoncentrale!

Het recyclage proces wordt nog meer ondersteunt bij De Mol Recycling! Op het depot in Gent beschikt ons team over een eigen betoncentrale. De ingevoerde afvalstromen kunnen voortaan nog sneller gerecycleerd worden tot bruikbare materialen.

In onze betoncentrales kan je verschillende kwalitatieve mengsels afhalen:

 • Magere mengsels
 • Gebonden steenslag
 • Stabilisé

We werken met hoogwaardige recyclagematerialen.

Meer informatie over onze producten te koop?

Last minute tuinwerken? Van teelaarde tot gebroken puin. Je vindt het bij ons

Het is misschien net iets te laat, maar nog wat plantwerken uitvoeren kan ook in de zomer! Ben je op zoek naar kwalitatieve grond voor je tuinbeplanting, het ophogen van je gazon of specifieke delen van je tuin?

Misschien wil je zelfs een moestuin beginnen? In dat geval heb je hoogstwaarschijnlijk teelaarde nodig, ook wel bekend als tuinaarde of zwarte grond.

Gelukkig hoef je niet verder te zoeken, want De Mol Recycling  biedt niet alleen containerverhuur aan, maar levert ook teelaarde / aanvulzand / diverse types gebroken puin aan zowel professionals als particulieren.

Bovendien zijn al onze aangeboden materialen gekeurd!

Kortom, als je teelaarde bij De Mol Recycling koopt, kun je er zeker van zijn dat deze niet verontreinigd is en dat je dus schone grond gebruikt voor jouw project. Je kunt de teelaarde gebruiken voor elk gewenst doel.

Heb je een grote hoeveelheid teelaarde nodig? Dan kunnen we  deze op het door jou gewenste adres leveren, tegen betaling van een leveringskost. Heb je slechts een kleine hoeveelheid nodig of kom je liever zelf de teelaarde ophalen? Dan ben je welkom op ons terrein in Gent!

Als je teelaarde wilt bestellen, benieuwd bent naar onze voordelige prijzen of vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen .

De Mol Recycling gaat voor Gelijkheid!

Gelijkheid, diversiteit, respect voor elkaars verschillen en de strijd tegen alle vormen van geweld behoren ook tot één van de kernwaarden bij Grondwerken De Mol BV & De Mol Recycling!

Ongeacht geslacht, geaardheid, etniciteit, geloofsovertuiging en beperking is iedereen die een steentje wil bijdragen aan de infrastructuur van de toekomst, van harte welkom bij Team De Mol. Check onze vacatures op onze website. www.demolrecycling.be 

#TeamDeMol #gelijkheid #diversiteit #samensterk #vacatures #hiring #Oneteam  #demolrecycling

Opgelet… De Mol Recycling binnenkort tijdelijk anders bereikbaar!

Ons recyclage terrein is van 13 tot en met 26 maart anders bereikbaar door verschillende werken aan de Vlaamse wegen! We blijven gelukkig enthousiast bereikbaar. Over twee fasen zal u omleidingen moeten volgen om uw afval bij ons te deponeren of verschillende gerecycleerde grondstoffen te komen ophalen!

Van 13 tot en met 19 maart wordt er gewerkt vanaf de aansluiting van de Singel tot de aansluiting aan de Motorstraat. U kan dan de omleiding via de Hogeweg of Singel volgen 

Van 19 tot en met 26 maart wordt er gewerkt vanaf de afrit vanaf de Vliegtuiglaan naar de Singel tot de aansluiting van de Singel.

Nog beter nieuws? 
Onze afvalcontainers blijven via ons gemotiveerd team uitrijden. Eenvoudig online te bestellen en geen omleidingstress voor u!