TOP

Tussentijdse OpslagPlaats

Alles gebeurt op een milieu-hygiënisch verantwoorde wijze conform de geldende wet- en regelgeving en in samenwerking met een Erkende BodemBeheer Organisatie (EBBO). Voor elk type niet-verontreinigde (uitgegraven) bodem kan De Mol Recycling u een passend voorstel aanbieden. Afvalstromen die we zelf niet kunnen verwerken, voeren we door naar erkende instanties. Alle aangeleverde afvalstoffen worden op onze site verwerkt tot gerecycleerde en secundaire grondstoffen, dewelke kunnen afgehaald of geleverd worden voor aanwending binnen diverse toepassingen.

Alle Soorten

Zowel Aan - als Afvoer

Aanvoer van grond

Aangeleverde partijen grond worden op ons centrum verwerkt conform de geldende regelgeving. De Mol Recycling beschikt steeds over een groot aanbod uitgekeurde gronden. 

  • Teelaarde
  • Compost
  • Bodem vrij gebruik
  • Bouwkundig bodemgebruik

Informeer u voor de bijkomende condities.

De Mol Recycling maakt een onderscheid tussen verschillende types uitgegraven bodem. Aan elk type hebben we een code toegekend die u ook terugvindt op onze verkoopdocumenten.

Afvoer van grond

Aangeleverde partijen grond worden op ons centrum verwerkt conform de geldende regelgeving. De Mol Recycling beschikt steeds over een groot aanbod uitgekeurde gronden. 

  • Teelaarde
  • Compost
  • Bodem vrij gebruik
  • Bouwkundig bodemgebruik

Informeer u voor de bijkomende condities.

Meer info?