Paasverlof? geen probleem

De Mol Recycling Afvalcontainer

Op Paasmaandag zijn we volledig gesloten, maar tijdens het paasverlof blijven onze diensten beschikbaar!

Ook onze depot is beschikbaar van dinsdag tot en met zaterdag ochtend tijdens het Paasverlof!