Wat is het verschil tussen compost, teelaarde en potgrond?

  Teelaarde en potgrond zijn niet hetzelfde. Alhoewel beiden er ietwat gelijkaardig uitzien, verschillen ze grondig. Teelaarde en potgrond hebben beiden een andere samenstelling waardoor ze elk voor andere doeleinden worden gebruikt. Bij De Mol Recycling kan u natuurlijke grondstoffen verkrijgen om uw tuin, uw gazon of uw moestuin aan te leggen of verder te bewerken. Ook voor grotere projecten is grond beschikbaar.

  Wat is het verschil tussen compost, teelaarde en potgrond?

  Teelaarde en potgrond zijn niet hetzelfde. Alhoewel beiden er ietwat gelijkaardig uitzien, verschillen ze grondig. Teelaarde en potgrond hebben beiden een andere samenstelling waardoor ze elk voor andere doeleinden worden gebruikt. Bij De Mol Recycling kan u natuurlijke grondstoffen verkrijgen om uw tuin, uw gazon of uw moestuin aan te leggen of verder te bewerken.  Ook voor grotere projecten is grond beschikbaar.


  Teelaarde, tuinaarde, zwart zand, zwarte grond… Allemaal synoniemen voor één en dezelfde grond. Teelaarde is grond die voornamelijk bestaat uit zand en organische stoffen. De organische deeltjes zijn alles wat leeft of geleefd heeft in de aarde, zoals planten en diertjes. Teelaarde is een vrij zware onbemeste grond en bevat nauwelijks voedingsstoffen. Daarenboven heeft teelaarde een lage pH-waarde, wat dus betekent dat deze grond zuur is. Teelaarde wordt voornamelijk gebruikt om de grond op te hogen bij het aanleggen van een gazon en voor het ophogen van bloemperken. 


  Compost is een grondstof die bestaat uit tuinafval of plantaardige resten (groenten, fruitschillen, grasmaaisel, bladeren, snoeihout, …)  Deze wordt tot humus verwerkt door levende micro-organismen die de oorspronkelijke structuur afbreken. Compost is aldus een bodemverbeteraar en beschermt o.a. planten tegen ziektes. 

  Potgrond
  Er bestaan tientallen soorten potgrond zoals universele, mediterrane en cactuspotgrond… Potgrond bestaat uit verschillende bestanddelen naargelang de soort. Toch bevat potgrond steeds dezelfde basiselementen: turf, organische stoffen en biologische of kunstmeststoffen.  Potgrond wordt veelal gebruikt om planten in potten, bakken of borders te (ver)planten. De pH-waarde zit goed en de potgrond bevat toegevoegde voedingsstoffen om planten te laten wortelen en groeien. Daarenboven is potgrond luchtig en houdt deze lang water vast.