Houtafval Type A & B

Algemene Info

Naargelang de herkomst en de gebruikswijze is houtafval onderverdeeld in een aantal categorieën. We spreken van onbehandeld, niet-verontreinigd behandeld en verontreinigd behandeld houtafval. In de handel spreekt men van A-hout, B-hout of C-hout, afhankelijk van de kwaliteit. Bij De Mol Recycling aanvaarden wij houtafval types A en B.

Type:
Houtafval Type A & B
Category:
afvalsoort

Houtafval Type A & B

Naargelang de herkomst en de gebruikswijze is houtafval onderverdeeld in een aantal categorieën. We spreken van onbehandeld, niet-verontreinigd behandeld en verontreinigd behandeld houtafval. In de handel spreekt men van A-hout, B-hout of C-hout, afhankelijk van de kwaliteit. Bij De Mol Recycling aanvaarden wij houtafval types A en B.

Let Op! Houtafval afkomstig van brandschade, chemisch verontreinigd hout, boomstronken, e.d. vallen niet onder houtafval.

Toegestaan

Niet Toegestaan