Project Category: afvalsoort

Algemene Info

Gipshoudend bouwafval komt vrij bij het afkappen van plakwerk. Het gaat voornamelijk om gyproc, afgekapte kalk en plakafval.

Type:
Gipshoudend afval
Category:
afvalsoort

Gipshoudend afval

Gipshoudend bouwafval komt vrij bij het afkappen van plakwerk. Het gaat voornamelijk om gyproc, afgekapte kalk en plakafval.

Let Op! Stukken beton of bakstenen horen in een andere container thuis.

Toegestaan

Niet Toegestaan

Algemene Info

In de container voor cellenbeton of ytong mag zuiver cellenbeton, alsook stenen en panelen in cellenbeton en bewapend cellenbeton gestort worden.

Type:
Cellenbeton
Category:
afvalsoort

Cellenbeton

In de container voor cellenbeton of ytong mag zuiver cellenbeton, alsook stenen en panelen in cellenbeton en bewapend cellenbeton gestort worden.

Let op! Grond, puin, hout, gips, gyproc, keramiek, gemengd restafval en asbest horen thuis in andere containers.

Toegestaan

Niet Toegestaan

Algemene Info

Enkel ‘zuiver’ papier of kartonafval mogen in deze container. Het betreft kartonnen dozen, tijdschriften en kranten, eierdozen, enz.

Type:
Papier & Karton
Category:
afvalsoort

Papier & Karton

Enkel ‘zuiver’ papier of kartonafval mogen in deze container. Het betreft kartonnen dozen, tijdschriften en kranten, eierdozen, enz.

Let Op! Niet-recycleerbaar papier mag niet in deze afvalcontainer. Meer bepaald behangpapier, geplastificeerd papier of broodzakken vallen onder bewerkt of onzuiver papier.

Toegestaan

Niet Toegestaan

Algemene Info

Groenafval met wortels is het type snoeiafval dat vrijkomt door bomen en planten te rooien. De wortels en stronken worden gestort in deze container.

Type:
Snoeiafval met wortels
Category:
afvalsoort

Snoeiafval met wortels

Groenafval met wortels is het type snoeiafval dat vrijkomt door bomen en planten te rooien. De wortels en stronken worden gestort in deze container.

De takken en al het overige groen kunnen terecht in de container voor groenafval zonder wortels.

Toegestaan

Niet Toegestaan

Algemene Info

Snoeiafval zonder wortels of groenafval zonder wortels is gemengd tuinafval dat gecomposteerd kan worden. Snoeiafval zonder wortels ontstaat bij het snoeien van struiken of bomen en bij de aanleg of het onderhoud van tuinen.

Type:
Snoeiafval zonder wortels
Category:
afvalsoort

Snoeiafval zonder wortels

Snoeiafval zonder wortels of groenafval zonder wortels is gemengd tuinafval dat gecomposteerd kan worden. Snoeiafval zonder wortels ontstaat bij het snoeien van struiken of bomen en bij de aanleg of het onderhoud van tuinen.

Let op! Boomstammen en stronken, wortels, keukenafval en mest mogen niet in de container voor snoeiafval zonder wortels.

Toegestaan

Niet Toegestaan

Algemene Info

Naargelang de herkomst en de gebruikswijze is houtafval onderverdeeld in een aantal categorieën. We spreken van onbehandeld, niet-verontreinigd behandeld en verontreinigd behandeld houtafval. In de handel spreekt men van A-hout, B-hout of C-hout, afhankelijk van de kwaliteit. Bij De Mol Recycling aanvaarden wij houtafval types A en B.

Type:
Houtafval Type A & B
Category:
afvalsoort

Houtafval Type A & B

Naargelang de herkomst en de gebruikswijze is houtafval onderverdeeld in een aantal categorieën. We spreken van onbehandeld, niet-verontreinigd behandeld en verontreinigd behandeld houtafval. In de handel spreekt men van A-hout, B-hout of C-hout, afhankelijk van de kwaliteit. Bij De Mol Recycling aanvaarden wij houtafval types A en B.

Let Op! Houtafval afkomstig van brandschade, chemisch verontreinigd hout, boomstronken, e.d. vallen niet onder houtafval.

Toegestaan

Niet Toegestaan

Algemene Info

Dit type afval krijg je door het afgraven van een stuk gazon. Dan komen graszoden en de bijhorende grond vrij.

Type:
Aarde en graszoden
Category:
Container

Aarde en graszoden

Dit type afval krijg je door het afgraven van een stuk gazon. Dan komen graszoden en de bijhorende grond vrij.

Toegestaan

Niet Toegestaan

Algemene Info

Grond met steenpuin komt vrij bij de afbraak van opritten en woningen bijvoorbeeld. Het gaat om grond, aarde en zand, stenen, stabilisé en asfalt. Ook stukken beton, bakstenen, dakpannen of vloertegels mogen in deze container.

Type:
Grond met steenpuin
Category:
Container

Grond met steenpuin

Grond met steenpuin komt vrij bij de afbraak van opritten en woningen bijvoorbeeld. Het gaat om grond, aarde en zand, stenen, stabilisé en asfalt. Ook stukken beton, bakstenen, dakpannen of vloertegels mogen in deze container.

Let op! Hout, gewapend beton en gemengd afval moeten apart gesorteerd worden. Of u kan voor de diverse stromen een container huren.

Toegestaan

Niet Toegestaan

Algemene Info

Steenpuin zonder ander afval zoals bakstenen, puin beton en dakpannen horen hier thuis.

Type:
Zuiver steenpuin
Category:
Container

Zuiver steenpuin

Steenpuin zonder ander afval zoals bakstenen, puin beton en dakpannen horen hier thuis.

Let op! Hout, gewapend beton en gemengd afval moeten apart gesorteerd worden. Of u kan voor de diverse stromen een container huren.

Toegestaan

Niet Toegestaan

Algemene Info

Gemengd afval wordt in de volksmond wel eens omschreven als ‘grof vuil’. Alle niet-gevaarlijk afval dat afgevoerd wordt bij het leegmaken van een woning, is gemengd afval.

Type:
Gemengd Afval
Category:
afvalsoort

Gemengd Afval

Gemengd afval is een combinatie van een allegaartje van afval. Gemengd afval wordt in de volksmond wel eens omschreven als ‘grof vuil’. Alle niet-gevaarlijk afval dat afgevoerd wordt bij het leegmaken van een woning, is gemengd afval.

Let op! Schadelijke stoffen of materialen die schadelijke stoffen vrijgeven bij het verbranden, horen niet onder deze noemer.

Toegestaan

Niet Toegestaan