Home

Contacteer ons vrijblijvend:

Recyclage

De Mol Recycling aanvaardt alle soorten puin, al dan niet vermengd met grond.  De aangeleverde afvalstoffen worden volgens de V2 code van het VLAREMA op milieuhygiënisch verantwoorde wijze verwerkt tot gerecycleerde en secundaire granulaten welke opnieuw kunnen worden aangewend in de bouwsector. Deze code van goede praktijk werd opgesteld door het VITO in samenwerking met de OVAM en de OVB. De kwaliteitscontrole van onze processen gebeurt onder nauwe samenwerking met de COPRO

Interessante links:

VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen)

VITO (Vlaamse instelling voor Technologische Ontwikkeling)

OVAM (Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij)

OVB (Ondernemersvereniging bouwsaneerders)

COPRO (Onpartijdige Controle Instelling voor de Bouw)