Wat is een top?

  Een TOP of tussentijdse opslagplaats laat een aannemer, verbouwer of bedrijf toe om grondoverschotten tijdelijk op te slaan. Op deze manier kan later een vaste stortplaats of efficiënte recyclagemanier gevonden worden. Niet verontreinigde gronden kunnen bij De Mol Recycling gestockeerd en verwerkt worden.
  hydro news picture

  gecertificeerde Tussentijdse OpslagPlaats (TOP)

  U kan bij ons terecht voor het aanleveren van grote hoeveelheden grond afkomstig uit bouw- en verbouwingswerken. Wij sorteren de grond en de stenen met een zeefmachine en verwerken deze op milieu-hygiënisch verantwoorde wijze. Alles gebeurt conform het VLAREBO (Vlaams Reglement rond Bodemsanering en Bodembescherming) en in samenwerking met de bodembeheerorganisatie Grondbank VZW, die instaat voor de opvolging van grondstromen in het Vlaamse gewest.

  De aangeleverde afvalstoffen worden op onze site verwerkt tot gerecycleerde en secundaire granulaten. Bedrijven kunnen deze grondstoffen afhalen in ons depot of laten leveren.

  Aanbod

  Aanvoer

  Afvoer

  Heeft u vragen over TOP?