Categorie: Tips&Tricks

Tips bij het opruimen van de woning inboedel!

Als u te maken krijgt met een woningontruiming dan is dat vaak een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen een eigen wil, maar ook veel andere zaken kunnen aan de basis liggen van de ontruiming. Wat de reden ook is, wat goede tips kunnen nooit kwaad!

Woningontruiming na overlijden

Wanneer een dierbaar familielid of goede vriend is overleden, moet de woning worden leeggehaald. Dit kan een erg emotionele gebeurtenis zijn als u nog midden in het rouwproces zit. Als u naast de uitvaart en uw verdriet ook nog met een woningontruiming te maken krijgt, kan het raadzaam zijn een firma met ervaring in huisontruiming in te schakelen.

Zij zullen met respect en de nodige zorgen het huis leegmaken. Vooraf zal via en gesprek met u worden bepaald waar de spullen heen moeten. Het is ook mogelijk om de inboedel op verschillende plaatsen te laten afleveren. Zo kan worden gedacht aan een opslag, een kringloopwinkel en naar een adres van een familielid of vriend.

5 niet-te-vergeten tips bij woningontruiming

Of u nu een woning ontruimt na overlijden of omdat u moet verhuizen, de spullen die achterblijven hebben altijd een waarde. Het ontruimen kan dus een hoop tijd in beslag nemen als u dit zelf doet. Sommige mensen willen zo snel mogelijk de woning leeghalen, terwijl anderen het huis graag zo lang mogelijk in de oude staat willen houden. Welke situatie ook op die van u van toepassing is, wij geven u graag wat tips om u op weg te helpen.

1. Zorg voor een coördinator

Het is aan te raden om 1 persoon binnen het gezin, familie of vriendenkring aan te wijzen als coördinator van de woningontruiming. Zo wordt voorkomen dat er onnodig taken blijven liggen of dubbel worden gedaan. Met een goede coördinator kan de woningontruiming snel en doeltreffend worden volbracht.

2. Neem de tijd die nodig is

Neem voldoende tijd voor het leegmaken van het huis. Denk goed na wat er met het huis/appartement en de inboedel moet gebeuren. Neem dus geen overhaaste beslissingen, waar u later spijt van kan hebben.

3. Neem de administratie onder de loep

Bekijk goed wat er administratief en financieel allemaal geregeld moet worden (voornamelijk bij een overlijden). Denk aan:

 • De hypotheek
 • Openstaande leningen
 • Rekeningen
 • Verzekeringen
 • Abonnementen
 • Lidmaatschappen

Breng de gehele administratie in kaart en kijk waar u mogelijk al zaken kunt stopzetten om onnodige kosten te voorkomen. Het beste is om iemand aan te wijzen die de administratie op zich neemt.

4. Huur opzeggen of huis verkopen?

Moet het (ouderlijk) huis worden verkocht of bent u aan het huren? Schakel tijdig een makelaar of andere expert in die u in deze fase kan assisteren.

5. Verdelen inboedel

Het daadwerkelijke huis leegruimen gaat meestal de meeste tijd inzitten. Wij raden u aan eerst eens een ronde door het huis te lopen en te kijken wie wat graag zou willen hebben. Werk met labels. Label de spullen die naar verschillende locaties moeten. Wanneer u een verhuisbedrijf inschakelt voor woningontruiming, kunnen zij in één oogopslag zien welke spullen waarheen moeten. Dit scheelt veel tijd en bespaart u op de kosten voor woningontruiming.

Waar beginnen met het opruimen van de inboedel?

Wanneer u het leeg te halen huis binnenstapt, zal deze vraag ongetwijfeld in u opkomen: waar te beginnen met het opruimen van inboedel?

Loop de eerste keer met alle mensen die u tijdens de woningopruiming helpen, een rondje door het huis. Hiermee kunt u vast een indruk krijgen van de omvang van de ontruiming. Iedereen kan alvast aangeven welke (grote) spullen hij of zij graag willen hebben. Ga vervolgens met labels of gekleurde post-its nogmaals door het huis en plak op spullen die u graag wilt hebben een briefje.

Bespreek daarnaast met naasten die niet helpen bij het leegruimen van de woning, wat zij graag willen bewaren. Waar voor u misschien geen waarde heeft, kan voor een ander een grote sentimentele waarde hebben.

Het is verstandig om kamer voor kamer te werk te gaan, zodat het overzicht kan worden behouden tijdens de ontruiming van de woning.

Nood aan een afvalcontainer en verwerking van de afvalstroom? Kijk snel naar de mogelijkheden online. Ons team staat gemotiveerd voor u klaar om u bij te staan …

bron: De Mol Recycling/.The Crew Factory

De nieuwe regelgeving rond de sloop- en heropbouwpremie toegelicht

De Vlaamse regering besliste onlangs dat de premie voor sloop en heropbouw vanaf 2024 permanent wordt gemaakt en uitbreidt naar het volledige Vlaamse grondgebied. De premie kan eenmalig worden aangevraagd, bedraagt 10 000 euro en is uitsluitend bedoeld voor particulieren die niet kunnen genieten van het verlaagd btw-tarief van 6% op sloop en heropbouw. Ook aan deze sloop- en heropbouwpremie zijn uiteraard verschillende (nieuwe) voorwaarden verbonden.

Wat is de sloop-en heropbouwpremie?


Helaas verkeren verschillende huizen in Vlaanderen momenteel in zeer slechte staat. Daarom is het soms verstandiger om dergelijke panden te slopen dan ze te renoveren. Na de sloop kan op hetzelfde stuk grond een nieuwe woning worden gebouwd die voldoet aan de actuele energienormen. Sinds 2019 kunnen particulieren die deze stap zetten aanspraak maken op de sloop- en heropbouwpremie, waarbij ze per project een bedrag van € 10.000 ontvangen. Er zijn echter enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld dat inwoners van centrumsteden de premie niet kunnen aanvragen. De premie is jaarlijks verlengd sinds de lancering ervan.

Voorwaarde 1: eigendom van natuurlijke perso(o)n(en)

De grond, het af te breken gebouw of de af te breken gebouwen, en de op te richten woning(en) of appartementsgebouw(en) moeten op het moment van de omgevingsvergunningsaanvraag volle eigendom zijn van één of meer natuurlijke personen.

Voorwaarde 2: volledige afbraak bovengrondse constructie

Het gebouw dat wordt gesloopt moet niet noodzakelijk vergund zijn, maar moet wel een ‘duurzaam bouwsel’ zijn dat vast verbonden is met het aardoppervlak. Het moet onroerend van aard zijn en opgenomen zijn in de kadastrale documentatie. De volledige bovengrondse constructie moet worden afgebroken; daarbij worden geen uitzonderingen gemaakt voor beschermde gebouwen of dorpsgezichten met een beschermde gevel. Enkel de funderingen mogen blijven.

Voorwaarde 3: combinatie van afbraak en wederopbouw

De premie kan enkel worden aangevraagd voor een bouwproject waarbij de afbraak van één of meer gebouwen en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw gecombineerd wordt op hetzelfde perceel.

Opgelet:

 • Er moet altijd een vergunningsaanvraag worden ingediend, ook als een vergunning of melding voor sloop niet verplicht is in de betreffende gemeente. Geen vergunning? Geen premie dus.
 • De premie wordt enkel toegekend voor de gecombineerde aanvraag van de sloop- en herbouwvergunning. Het is dus niet mogelijk een aparte premie aan te vragen voor de sloopvergunning enerzijds en de heropbouwvergunning anderzijds.
 • De premie dient enkel voor de bouw van woongebouwen, niet voor de herbouw van gebouwen met een andere bestemming zoals garages, een handelszaak, … Het af te breken gebouw mag wel een andere bestemming hebben. Zo mag een loods worden afgebroken voor de bouw van een appartement.  

Voorwaarde 4: btw-tarief 21%

Enkel particulieren die niet in aanmerking komen voor het verlaagde btw-tarief van 6% op sloop en heropbouw komen in aanmerking voor deze premie. Met andere woorden: btw-korting en een premie op sloop en heropbouw zijn niet cumuleerbaar. Tot voor kort was een verlaagd btw-tarief altijd van toepassing in dertien Vlaamse centrumsteden (Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas). Hier gelden nu dezelfde regels als in de rest van het land. Vandaar dat de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie nu ook aangevraagd kan worden voor projecten die zich in deze centrumsteden situeren. Opdrachtgevers die de Vlaamse premie aanvragen moeten een verklaring ondertekenen dat ze geen aanvraag voor het 6% btw-tarief hebben ingediend of zullen indienen.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een verlaagd btw-tarief van 6% vind je hier

Voorwaarde 5: eenmalig

De premie kan per bouwproject slechts eenmaal worden verkregen, ook al worden er verschillende gebouwen afgebroken en/of heropgebouwd op hetzelfde perceel.

Nieuwe voorwaarden sinds 2023 en 2024 zijn:

Voorwaarde 6: E-peil maximaal E24

Voor omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 2023 werd een extra voorwaarde ingevoerd: er moet voldaan worden aan een E-peil van maximaal E24. Vroeger was dit E30.

Voorwaarde 7: geen aansluiting op het aardgasdistributienet

Voor omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 2024 geldt dat de herop te bouwen woning niet mag worden aangesloten op het aardgasdistributienet. Bestaande aansluitingen worden niet opnieuw geactiveerd.

Voorwaarde 8: slopen conform de asbesteisen/asbestinventaris

Voor omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 2024 moet bij de sloop al het asbesthoudend materiaal voorafgaand geïnventariseerd worden via een asbestinventarisattest of een sloopopvolgingsplan. Op basis hiervan moet het gebouw selectief ontmanteld worden en het asbest ingezameld worden voor verwerking conform de regelgeving. Dit is van toepassing op alle te slopen gebouwen die voor 2001 werden gebouwd en die een (gecombineerde) grondoppervlakte van minstens 20 m² hebben.$

Klaar om te slopen en heropbouwen? Bestel nu eenvoudig online uw container voor de ophaal van uw afval!

bron: De Mol Recycling/ Nav

Last minute tuinwerken? Van teelaarde tot gebroken puin. Je vindt het bij ons

Het is misschien net iets te laat, maar nog wat plantwerken uitvoeren kan ook in de zomer! Ben je op zoek naar kwalitatieve grond voor je tuinbeplanting, het ophogen van je gazon of specifieke delen van je tuin?

Misschien wil je zelfs een moestuin beginnen? In dat geval heb je hoogstwaarschijnlijk teelaarde nodig, ook wel bekend als tuinaarde of zwarte grond.

Gelukkig hoef je niet verder te zoeken, want De Mol Recycling  biedt niet alleen containerverhuur aan, maar levert ook teelaarde / aanvulzand / diverse types gebroken puin aan zowel professionals als particulieren.

Bovendien zijn al onze aangeboden materialen gekeurd!

Kortom, als je teelaarde bij De Mol Recycling koopt, kun je er zeker van zijn dat deze niet verontreinigd is en dat je dus schone grond gebruikt voor jouw project. Je kunt de teelaarde gebruiken voor elk gewenst doel.

Heb je een grote hoeveelheid teelaarde nodig? Dan kunnen we  deze op het door jou gewenste adres leveren, tegen betaling van een leveringskost. Heb je slechts een kleine hoeveelheid nodig of kom je liever zelf de teelaarde ophalen? Dan ben je welkom op ons terrein in Gent!

Als je teelaarde wilt bestellen, benieuwd bent naar onze voordelige prijzen of vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen .

Nuttige tips voor je inboedel opkuis!

Wanneer je te maken hebt met een volledige inboedel opkuis is dit vaak omwille van een erg ingrijpende gebeurtenis, zoals het overlijden van een dierbare. Uiteraard kan het ook omdat je graag een frisse wind in je interieur hebt. Wat de reden ook is, wat goede tips en hulp bij woningontruiming kunnen u net dat steuntje in de rug bieden.

Of u nu een woning ontruimt na overlijden of omdat u moet verhuizen, de spullen die achterblijven hebben altijd een waarde. Het ontruimen kan dus een hoop tijd in beslag nemen als u dit zelf doet. Sommige mensen willen zo snel mogelijk de woning leeghalen, terwijl anderen het huis graag zo lang mogelijk in de oude staat willen houden.

 1. Zorg voor coördinatie
  Het is belangrijk dat alles ordelijk kan uitgevoerd worden. Daarom is het nuttig dat je een coördinator aanstelt. Dit kan iemand binnen het gezin zijn of iemand uit de vriendenkring.
 2. Neem de tijd die nodig is
  Neem voldoende tijd voor het leegmaken van het huis. Denk goed na wat er met het huis/appartement en de inboedel moet gebeuren. Neem dus geen overhaaste beslissingen, waar u later spijt van kan hebben.
 3. Zorg voor de juist administratie
  Vaak gaat een volledige opruiming gepaard met wat administratieve verplichtingen. Breng deze in kaart en zorg dat je deze goed opvolgt, dit voorkomt onnodige kosten.
 4. Bezint eer ge begint
  Zorg ervoor dat je eerst even door het huis wandelt alvorens alles weg te halen. Zo kan je beslissen wat je eerst weg wilt of wat later. Desnoods plak je post-its op de meubelen.

Wat met de inboedel die zeker weg moet? Geen probleem! Bij De Mol Recycling zorgen we graag voor een correcte verhandeling. Je kan dienst doen op onze containerverhuur of zelf je inboedel deponeren bij ons in het recyclage park.

Hou rekening met de Renovatieplicht! Wij geven advies!

Wist je dat je vanaf 2023 renovatieplicht hebt voor residentiële woningen? Bij een te hoge EPC-score zal je maatregelen moeten nemen om je woning energiezuiniger te maken en zo je EPC-score laten aanpassen. Er is echter ook goed nieuws, voor heel wat verbouwingen maak je kans op een premie. En dankzij De Mol Recycling wordt je (ver)bouwafval mooi en duurzaam gerecycleerd.

De renovatieplicht is van toepassing bij elke overdracht van eigendom waarbij de EPC-score E of F is. Het moet daarbij wel gaan over de aankoop van een goed in volle eigendom. Dus een combinatie van vurchtgebruik en naakte eigendom samen. In alle andere gevallen is de verplichting niet van toepassing.

Het doel van de renovatie moet een EPC-score D zijn. Als je binnen de vijf jaar het doel niet haalt dan kan je een boete van € 500 tot wel €200.000 ontvangen. Tegen 2050 moet elke woning en ieder appartement over een EPC-score A beschikken. Op dat moment moeten alle bestaande woningen dus even energiezuinig zijn als de hedendaagse nieuwbouwwoningen.

Hoe kan je verbeteren?

Traditioneel is het isoleren van je dak en/of muren de eerste stap. Ook de vloer laten isoleren kan al heel wat verschil brengen in je EPC-score.

Verder kijk je best naar het gebruik van hernieuwbare energie zoals zonnepanelen, warmtepomp, zonneboiler, enz. Ook de installatie van een ventilatiesysteem en de vervanging van enkel glas met tot wel driedubbel glas zal een grote impact hebben op je EPC-score.

Gelukkig ontvang je dankzij de Vlaamse overheid verschillende premies voor het implementeren van deze verbouwingswerken. Een financieel duwtje in de rug. Je kan zo bijvoorbeeld ook de EPC-labelpremie aanvragen bij een energierenovatie.

De EPC-labelpremie kan je aanvragen wanneer je binnen de vijf jaar de EPC-score van je gebouw merkbaar opkrikt. De premie bedraagt tussen de € 2.500 en € 5.000 en wordt uitgekeerd door Fluvius. Je kan deze via de Fluvius website aanvragen.

Verder kan je een volledig overzicht terugvinden op Mijn Verbouwpremie. Zo heb je recht voor een premie bij installatie van zonnepanelen, het plaatsen van isolatie en de vervanging van je beglazing.

De Mol Recycling helpt me je afval

Een energierenovatie gaat gepaard met een aanzienlijke afvalberg. De Mol Recycling helpt je graag voor de afvalinzameling en nadien ook de verwerking. U kan het afval zelf deponeren op onze site in Gent of gebruik maken van onze afvalcontainers. Je kan daarbij gebruik maken voor een container gemengd bouw afval of containers voor houtafval en zuiver steenpuin.

Hou rekening met de Renovatieplicht! Wij geven advies!

Wist je dat je vanaf 2023 renovatieplicht hebt voor residentiële woningen? Bij een te hoge EPC-score zal je maatregelen moeten nemen om je woning energiezuiniger te maken en zo je EPC-score laten aanpassen. Er is echter ook goed nieuws, voor heel wat verbouwingen maak je kans op een premie. En dankzij De Mol Recycling wordt je (ver)bouwafval mooi en duurzaam gerecycleerd.

De renovatieplicht is van toepassing bij elke overdracht van eigendom waarbij de EPC-score E of F is. Het moet daarbij wel gaan over de aankoop van een goed in volle eigendom. Dus een combinatie van vurchtgebruik en naakte eigendom samen. In alle andere gevallen is de verplichting niet van toepassing.

Het doel van de renovatie moet een EPC-score D zijn. Als je binnen de vijf jaar het doel niet haalt dan kan je een boete van € 500 tot wel €200.000 ontvangen. Tegen 2050 moet elke woning en ieder appartement over een EPC-score A beschikken. Op dat moment moeten alle bestaande woningen dus even energiezuinig zijn als de hedendaagse nieuwbouwwoningen.

Hoe kan je verbeteren?

Traditioneel is het isoleren van je dak en/of muren de eerste stap. Ook de vloer laten isoleren kan al heel wat verschil brengen in je EPC-score.

Verder kijk je best naar het gebruik van hernieuwbare energie zoals zonnepanelen, warmtepomp, zonneboiler, enz. Ook de installatie van een ventilatiesysteem en de vervanging van enkel glas met tot wel driedubbel glas zal een grote impact hebben op je EPC-score.

Gelukkig ontvang je dankzij de Vlaamse overheid verschillende premies voor het implementeren van deze verbouwingswerken. Een financieel duwtje in de rug. Je kan zo bijvoorbeeld ook de EPC-labelpremie aanvragen bij een energierenovatie.

De EPC-labelpremie kan je aanvragen wanneer je binnen de vijf jaar de EPC-score van je gebouw merkbaar opkrikt. De premie bedraagt tussen de € 2.500 en € 5.000 en wordt uitgekeerd door Fluvius. Je kan deze via de Fluvius website aanvragen.

Verder kan je een volledig overzicht terugvinden op Mijn Verbouwpremie. Zo heb je recht voor een premie bij installatie van zonnepanelen, het plaatsen van isolatie en de vervanging van je beglazing.

De Mol Recycling heeft de oplossing voor al jouw afval

Een energierenovatie gaat gepaard met een aanzienlijke afvalberg. De Mol Recycling helpt je graag voor de afvalinzameling en nadien ook de verwerking. U kan het afval zelf deponeren op onze site in Gent of gebruik maken van onze afvalcontainers. Je kan daarbij gebruik maken van ons groot assortiment aan afzetcontainers voor gemengd bouw- en sloopafval afvalhoutafvalsteenpuin, grond, … .

Je verwarming upgraden? Op deze premies heb je recht!

Met een energiezuinige verwarmingsinstallatie kunt u energie besparen. Als u een energiezuinige verwarmingsinstallatie plaatst, kunt u in aanmerking komen voor volgende premies of steun.

Er zijn verschillende verwarmingssystemen. De keuze voor duurzaam verwarmen (zonder fossiele brandstoffen) wordt aangemoedigd. Als uw woning voldoende geïsoleerd is, is een warmtepomp een goede oplossing. Maar ook een microwarmte-krachtkoppeling of aansluiten op een warmtenet is misschien mogelijk.

Bij het veranderen van je verwarmingssysteem is het vaak nodig om de oude ketel of verwarmingselementen uit te breken. Dit gaat gepaard met het nodige bouwafval!

De Mol Recycling staat je graag bij, bij de verwerking van het bouwafval. Gaande van zuiver steenpuin tot gemengd afval. Ontdek de mogelijkheden via onze simulator.

Wil je weten op welke premies je exact recht hebt? Kijk even op vlaandere.be: klik hier

Foto © Bobex

Sloop- en heropbouwpremie

Sommige gebouwen zijn er zo slecht aan toe dat afbreken en vervangen door nieuwbouw een betere optie is dan renoveren. Onder bepaalde voorwaarden moet u slechts 6% btw betalen voor sloop en heropbouw van een woning. In alle andere gevallen betaalt u 21% btw. In die gevallen kunnen particulieren in het Vlaamse gewest een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Er zijn echter wel enkele voorwaarden …

1. De grond, het af te breken gebouw of de af te breken gebouwen, en de op te richten woning(en) of appartementsgebouw(en) zijn op moment van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de geheelheid volle eigendom van één of meer natuurlijke personen.

2. Het gebouw dat wordt gesloopt:

 • moet zelf niet noodzakelijk vergund zijn
 • moet een duurzaam bouwsel zijn, vast met het aardoppervlak verbonden, onroerend uit zijn aard volgens artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek (dit wil over het algemeen zeggen dat het gebouw opgenomen moet zijn in de kadastrale documentatie).

De volledige bovengrondse constructie moet worden afgebroken. Er wordt geen uitzondering gemaakt voor beschermde gebouwen of dorpsgezichten waarbij een beschermde gevel niet mag worden gesloopt. Enkel de funderingen mogen behouden blijven.

3. De premie geldt enkel voor gebouwen in het Vlaamse Gewest waar het verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw ((opent in nieuw venster))(6% i.p.v. 21%) niet van toepassing is.

De Mol Recycling staat voor u klaar

Bij uw verbouwing staan we alvast klaar. Onze containerdiensten staan klaar om uw gemengd of puur puin afval te verwerken in ons recyclage park?

Meer informatie over onze containers en mogelijkheden? Klik hier voor meer info

De Renovatiepremie … een must

De energieprijzen slaan de pan uit, dat kan er voor zorgen dat je enkele grondige verbouwingen plant voor je woning. Met hoge prijzen is elk financieel steuntje nuttig. Dankzij de Vlaamse overheid krijg je nu via Mijn VerbouwPremie een duidelijk overzicht over de verschillende premies waar je recht op hebt. Voortaan hoef je als particulier of bedrijf maar één premie aan te vragen en dat via één digitaal loket. Handig!

Voor wie en welke werken

Al wie investeert in een bestaande woning, appartement (open definitie), appartementsgebouw (open definitie) of een niet-woongebouw (bijvoorbeeld een bedrijfspand of kantoorgebouw), zal afhankelijk van de doelgroep waartoe hij of zij behoort financiële steun kunnen aanvragen voor investeringen in energie-efficiëntie (zoals dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsglas, zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler en gascondensatieketel (open definitie)) en investeringen in woningkwaliteit (elektriciteit en sanitair, binnenrenovatie, ramen en deuren).

Even duidelijker geven we hier een overzicht voor wat je allemaal op een premie kan rekenen.

 • Dak: isolatie en renovatie
 • Buitenmuur: isolatie en renovatie
 • Vloer: isolatie en renovatie
 • Ramen en deuren: glas en buitenschrijnwerk
 • Binnenrenovatie: binnenmuren, plafonds en trappen
 • Hernieuwbare energieproductie: zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler
 • Elektriciteit en sanitair

Voorwaarden

Jouw premie aanvragen mag dan stukken eenvoudiger worden, toch zijn er een aantal voorwaarden verbonden aan de Mijn VerbouwPremie. Zo moeten de gerenoveerde daken, buitenmuren en vloeren ook geïsoleerd zijn om een premie te ontvangen. Ook gelden er aparte regels voor appartementsgebouwen en meergezinswoningen, die hier in detail te raadplegen zijn. Neem daarom rustig je tijd om alle voorwaarden op de site van de Vlaamse overheid door te lezen, voordat je begint aan de renovatiewerken. Een aanvraag versturen kan vanaf 1 oktober 2022 via www.Mijnverbouwpremie.be

De Mol Recycling staat paraat tijdens je verbouw werken …

Op het recyclagepark van De Mol Recycling kan je zowel als bedrijf of als particulier rechtstreeks diverse afvalstromen aanleveren die vrijkomen tijdens jouw renovatie- of bouwproject,

Tevens kan je beroep doen op onze containerdienst voor het plaatsen van afzetcontainers voor diverse afvalstromen of het aanleveren van aanvulzand / teelaarde / diverse kalibers gebroken puingranulaten.

Zelf je kosten voor de afvalcontainer simuleren? Dat kan eenvoudig online! Klik hier

Ontdek het verschil tussen compost, teelaarde en potgrond?

Teelaarde en potgrond zijn niet hetzelfde. Alhoewel beiden er ietwat gelijkaardig uitzien, verschillen ze grondig.  Beide grondsoorten hebben een verschillende samenstelling. Door onze zware inspanningen voor recyclage kun je bij De Mol Recyclage ook grondstoffen verkrijgen. 

Teelaarde is ook beter bekend als tuingrond of zwarte grond… De grond bevat vier elementen: mineralen, organische deeltjes, lucht en water. Deze samenstelling zorgt ervoor dat planten en bloemen erin kunnen groeien. Tuinaarde wordt met name gebruikt voor het opvullen van borders zodat er planten en bloemen in geplaatst kunnen worden.
Compost is een echte bodemverbeteraar. Ofwel wordt compost altijd toegepast in bestaande grond met als doel de grond te verbeteren. Compost wordt doormengt door de bovenste laag van de tuingrond. Door het mengen door de toplaag wordt de structuur en de vruchtbaarheid van de grond verbeterd. Compost heeft een hogere voedingswaarde voor de bodem dan bemeste tuinaarde.
Potgrond
Potgrond is grondsoort met een specifieke structuur, speciaal voor het planten van bloemen en planten in potten. In tegenstelling tot reguliere tuinaarde is potgrond licht van gewicht en bevat het voedingsstoffen. Potgrond bevat diverse bestanddelen, zoals veen, tuinturf en compost. De unieke samenstelling zorgt ervoor dat de potgrond goed gevoed is en voldoende water kan bufferen. Hydrokorrels worden vaak ook gebruikt combinatie met potgrond voor het vullen van potten en bakken. Hiermee voorkom je dat plantwortels wordt te nat komende te staan.