Afvoerproducten voor bouwtoepassingen of natuurlijke grondstoffen

  Aangeleverde afvalstoffen worden op ons terrein verwerkt tot gerecycleerde en secundaire granulaten. Bedrijven kunnen deze grondstoffen afhalen in ons depot of laten leveren. Vermits ze voldoen aan het VLAREMA en/of COPRO kunnen ze in bepaalde bouwtoepassingen opnieuw worden aangewend. 

  Types Afvalstromen

  De Mol Recycling deelt de verschillende afvalstromen op in 9 types. Deze codes vindt u ook terug in onze verkoopsdocumenten.

  Type 201

  B7 Niet-teerhoudend asfaltgranulaat

  Gebroken asfalt, ook gekend als asfaltgranulaat en freesgranulaat is het resultaat van het breken of afschrapen en vermalen van de bovenste laag asfalt van wegen. Asfaltgranulaat wordt voornamelijk gebruikt als funderingsmateriaal, als vulling in cement of voor de aanleg van opritten of paden. Er kan ook nieuw asfalt mee gemaakt worden.
  De Mol Recycling aanvaardt enkel niet-teerhoudend asfalt!


  Type 202

  Menggranulaat 0/40 mm

  Type 203

  Betongranulaat 0/20 mm

  Gebroken beton is het resultaat van het machinaal breken van beton, waarbij er diverse afmetingen te verkrijgen zijn. Gebroken betonpuin wordt gebruikt als aanvulling in vers beton, als fundering in wegeniswerken of voor het maken van mager beton.

  Type 204

  Betongranulaat 0/40 mm

  Type 210

  Scheldezand/groevezand

  Schelde- of groevezand vindt hoofdzakelijk zijn toepassing in opvullingen in diverse mogelijkheden, maar kan evengoed gebruikt worden voor de aanleg van een zandbak of speeltuin.

  Type 211

  Zeezand

  Zeezand heeft een mooie, ronde korrelstructuur doordat de korreltjes gepolijst worden door op natuurlijke wijze tegen elkaar te wrijven in de golven van de zee. In dit type zand kunnen ook nog schilfertjes van schelpen voorkomen. Door de vorm van de korrel is het zand goed draineerbaar. 

  Type 212

  Teelaarde

  Teelaarde is verrijkt met organische bodemverbeteraar en kan men gebruiken voor het aanleggen of ophogen van een tuin. Ook bestaande grond kan u ermee een betere of luchtige structuur geven. Door compost of andere voedingsstoffen toe te voegen, wordt de  grond vruchtbaar gemaakt.

  Type 213

  Zeefzand/bodem

  Zeefzand is de fijne fractie die overblijft na het zeven van betonpuin zoals betonstenen en stabilisé. Zeefzand vindt zijn toepassing vooral in de wegenbouw en wordt o.a. gebruikt voor het aanvullen van rioleringsbuizen, het opvullen van waterputten of het verhogen of aanvullen van terreinen. Zeefbodem is zoals het woord laat vermoeden gezeefde grond. Deze zeefgrond kan gebruikt worden om terreinen op te hogen.

  Type 214

  Voorzeefzand

  Type -

  Aanvulgrond

  Bekijk hier ons acceptatiereglement.

  Heeft u vragen over de aanvoer van grond of onze types uitgegraven bodem?

  hydro news picture

  Onze erkenning

  Onze producten dragen het BENOR keurmerk en zijn conform het standaardbestek 2SO (SB2S0)
  voor gebruik in de wegenbouw en PTV 406 (classificatie van gerecycleerde granulaten).