Aanvoer van grond

  De Mol Recycling is gespecialiseerd in het aanvaarden van uitgegraven bodem met een gekende en ongekende kwaliteit. Wij beschikken over de nodige buffercapaciteit waarbij de aangevoerde grond door performante zeefinstallaties wordt verwerkt.

  hydro news picture

  Onze erkenning

  Alles gebeurt op een milieu-hygiënisch verantwoorde wijze conform het VLAREBO
  (Vlaams Reglement rond Bodemsanering en Bodembescherming)
  en in samenwerking met de bodembeheerorganisatie Grondbank,
  onder nummer 20150018 met vestigingsnummer 472.

  Types uitgraven bodem

  De Mol Recycling maakt een onderscheid tussen verschillende types uitgegraven bodem. Aan elk type hebben we een code toegekend die u ook terugvindt op onze verkoopdocumenten.

  Uitgegraven bodem met stenen

  Uitgegraven bodem met stenen die zwerfvuil bevat (blikjes, plastiek, hout, ...)

  Moeilijk te zeven uitgegraven bodem met stenen

  Uitgegraven bodem met stenen die asfalt bevat.

  Bekijk hier ons acceptatiereglement.  Heeft u vragen over de aanvoer van grond of onze types uitgegraven bodem?