Home

Contacteer ons vrijblijvend:

Over De Mol Recycling

Of contacteer ons

Bij DE MOL RECYCLING beschouwen we afval als de grondstof van iets nieuws. Als zusterbedrijf van Grondwerken De Mol, De Mol Aannemingen en DM Fencing hebben we een uitgebreide expertise opgebouwd in het verwerken van afval. In ons depot in Gent aanvaarden we uitgegraven grond van gekende of ongekende kwaliteit en recycleren we steenpuin, betonpuin, houtafval, snoeiafval en gemengd bouw – en sloopafval. Deze afvalstromen worden op milieuhygiënisch verantwoorde wijze verwerkt tot secundaire granulaten of grondstoffen volgens de V2 code van het VLAREMA. Voor het aanleveren van afval kan je dagelijks terecht op onze site òf je kan gebruik maken van onze huurcontainers die we leveren en ophalen op aanvraag.