Home

Contacteer ons vrijblijvend:

Grond met stenen

De Mol Recycling is een erkende tussentijdse opslagplaats (TOP) voor uitgegraven bodem. Je kan bij ons terecht voor het aanleveren van grote hoeveelheden grond afkomstig uit bouw- en verbouwingswerken. Wij sorteren de grond en de stenen met een zeefmachine en verwerken ze op milieuhygiënisch verantwoorde wijze conform het VLAREBO (Vlaams Reglement rond Bodemsanering en Bodembescherming) en in samenwerking met de bodembeheerorganisatie Grondbank VZW die instaat voor de opvolging van grondstromen in het Vlaamse gewest. 
 
De Mol Recycling maakt een onderscheid tussen verschillende types uitgegraven bodem. Aan elk type hebben we een code toegekend welke je ook terugvindt in onze verkoopdocumenten:
 
  • Type 106: Uitgegraven bodem met weinig stenen
  • Type 110: Uitgegraven bodem met stenen
  • Type 111: Uitgegraven bodem met stenen die asfalt bevat
  • Type 112: Uitgegraven bodem met stenen die zwerfvuil bevat (blikjes, plastiek, hout,..)
  • Type 113: Moeilijk te zeven uitgegraven bodem met stenen