Home

Contacteer ons vrijblijvend:

Betonpuin is steenachtig materiaal dat voortkomt uit de afbraak van gebouwen, straten en voetpaden:  klinkers, dallen, watergreppels, borduren,… Zodra er in het bouwafval asbesthoudend materiaal aanwezig is spreekt men van chemisch afval.