Home

Contacteer ons vrijblijvend:

Afvoer

De aangeleverde afvalstoffen worden op onze site verwerkt tot gerecycleerde en secundaire granulaten. Bedrijven kunnen deze grondstoffen afhalen in ons depot of laten leveren. Vermits ze voldoen aan het VLAREMA kunnen ze in bepaalde bouwtoepassingen opnieuw worden aangewend. De Mol Recycling deelt de verschillende afvoerstromen op in negen types. Deze codes vind je ook terug in onze verkoopdocumenten. 
 
  • Type 201: B7 Niet teerhoudend asfaltgranulaat 0/40 mm conform NBN EN 13242
  • Type 202: B3 Menggranulaat  0/40 mm conform NBN EN 13242
  • Type 203: C2 Betongranulaat 0/20 mm conform NBN EN 13242 
  • Type 204: C1 Betongranulaat 0/40 mm conform NBN EN 13242 
  • Type 210: Scheldezand/groevezand
  • Type 211: Witzand
  • Type 212: Teelaarde
  • Type 213: Zeefzand/bodem
  • Type 214: Voorzeefzand